1198793.jpg

                    aika arvon antaa
            

1198794.jpg
Minä elän.

"Klassikko on arvostettu ja esimerkillinen teos miltä tahansa taiteen tai tieteen alueelta. Klassikon asemaan teos ei nouse kovinkaan helposti, vaan siihen voi mennä vuosikymmeniä. Klassikoksi nouseminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi pitkän ajan kulumista.

Klassikkoteoksessa tiivistyy jotain olennaista kansallisesta kulttuurista. Se kantaa mukanaan asenteita, arvostuksia ja maailmankatsomuksellisia periaatteita, ja sillä on usein kielellinen vaikutus eli ihmiset käyttävät esim. puheessaan lainauksia teoksesta. Klassikkokirja ei välttämättä ole paljon luettu, esimerkkinä Alastalon salissa." (Wikipedia)
1200988.jpg

Vanhus oli lukenut kirjaansa melkein vuorokauden, malttamatta lopettaa. Hän oli unohtanut talonsa ja elämänsä takanaan, ympäristön ympärillään, kunnes tarina tuli kohtaan, jolloin hän muisti ja silmät täyttyivät kyynelistä lupaa kysymättä.