Jos puut olisivat kirjoitustaitoisia
          ne kirjoittaisivat pergamentille.
Ne kuorisivat meidät ja selkänahasta
          ne tekisivät parasta pergamenttia.

Ne kirjoittaisivat sille, kirjoitusta,
          puitten kirjoitusta, ylevää,
että ihmisparkoja tulisi suojella
          ja että ne voivat nyt hyvin.

Paavo Haavikko