1576004.jpg

Ettäkö elämä tylsää? Ettäkö kaikkialla soivat samat valituslaulut? Ettäkö masentunut näkee kaiken pahana ja rumana? Ettäkö ilo heillämeilläteillä kateissa?  -En usko, uskomaton.